Jim Hall

Mimo, iż technika Jima Halla nie odbiegała od techniki standardowej, stosował on zupełnie inną fakturę [niż Joe Pass

Solo Jim Halla w temacie „The Way You Look Tonight":

PosixPath('NutySoloJimaHallaTheWayYouLookTonight.png') 🖼️❓😞

Hall, Jim