Mostek

Mostek jest częścią instrumentu, do której przymocowane są struny. Przy pomocy mostka można wykonać regulację menzury.