Ozdobniki

Ozdobniki służą do wzbogacania przebiegów linii melodycznych, tworząc oplatające je drobne wartości rytmiczne. W muzyce jazzowej niekiedy trudno jest określić, co jest ozdobnikiem, a co właściwym przebiegiem melodycznym, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie. Aby opisać rodzaje ozdobników, posłużę się ich klasycznym podziałem. Należy jednak pamiętać, że w jazzie mają miejsce najrozmaitsze ich kombinacje oraz nowe elementy, właściwe muzyce poszczególnych indywidualności artystycznych.