Przygotowanie instrumentu do gry

Uwagi ogólne

Trzeba powiedzieć również o rzeczach wprawdzie elementarnych, dla wielu czytelników może oczywistych, ale na tyle ważnych, że nie można ich pominąć.


Zobacz też