Snakes

Snakes (ang. węże) - pogardliwe określenie dla wyeksploatowanych i powta­rzanych stale tak samo fraz w improwizacjach.