Uderzenia kombinowane

Na gitarze jazzowej zazwyczaj gra się kostką, czasem używa się palców: 3, 4, 5; niekiedy gra się opuszkiem kciuka. Dla uzyskania specjalnych efektów barwowych można łączyć różne sposoby uderzeń, np. może to być uderzenie, w którym bierze udział palec wskazujący i kostka. Struna zostaje zaatakowana najpierw przez palec wskazujący, po którym ześlizguje się na kostkę, dającą jej właściwe brzmienie. Efektem jest wzmocniony poświt i klang, który może być jeszcze spotęgowany, jeśli w uderzeniu tym bierze udział paznokieć palca wskazującego.

Odmienny efekt uzyskujemy poprzez użycie kostki i opuszka kciuka. Struna uderzona kostką zostaje następnie częściowo stłumiona przez kciuk.

Innego rodzaju uderzeniem kombinowanym będzie gra akordowa, w której jednocześnie bierze udział kostka i palce: 3, 4, 5. Możemy wówczas uderzyć wszystkie trzy lub cztery dźwięki akordu jednocześnie. Pozwala to uniknąć arpeggia (gdy nie chcemy go użyć), ale nie wyklucza. Tą samą metodą można grać oktawy oraz inne interwały (patrz: „Różne rodzaje techniki gry na gitarze"). Mówiąc o barwie dźwięku, trzeba zauważyć, że przy kombinowanym uderzeniu dwudźwięków mamy możliwość zróżnicowania ich brzmienia - niższego, granego kostką i wyższego, granego palcem. Przy czym, w zależności od rodzaju kostki i techniki palcowej, można uzyskać: