Technika

Określony rodzaj techniki gry kojarzy się na ogół z konkretnym wykonawcą, tym który wprowadził lub doprowadził ją do szczytowych możliwości. Aby również Czytelnik, nie wprowadzony w zagadnienia gitary jazzowej, miał jakiś punkt odniesienia, powinien zapoznać się z zarysami techniki klasycznej.

Gitarzyści jazzowi

Zobacz też