Artykulacja

Artykulacja jest jednym z najważniejszych elementów muzycznych. Często decyduje o tym, czy daną muzykę możemy nazwać jazzem czy nie. Artykulacja jazzowa różni się zasadniczo od artykulacji stosowanej w klasycznej muzyce europejskiej, bowiem inne jest podejście muzyka do dźwięku i jego przebiegu. Do każdej improwizowanej frazy jazzman ma stosunek bardziej osobisty - on jest przecież jej twórca w całym znaczeniu tego słowa. Ta jedność kompozytora i wykonawcy skupiająca się w osobie muzyka jazzowego, pozwala pominąć niedoskonały i nie oddający wiernie intencji kompozytora zapis nutowy. Zresztą muzyk jazzowy grając z nut, też ma ogromną swobodę, która wykracza ponad znaczenie słowa „interpretacja". W technice gry, metody artykulacji zbliżone są do metod, jakimi posługuje się muzyk wychowany w tradycji muzyki europejskiej.

W tym rozdziale umieszczę trzy bardzo ważne elementy artykulacji: legato, staccato i akcentowanie.