Wprowadzenie do harmonii jazzowej

Wstęp do rozdziału Wprowadzenie do harmonii jazzowej z wydania papierowego.

Harmonia jest niezwykle bogatym i stale rozwijającym się składnikiem muzyki jazzowej. Jest to i wiedza i umiejętność, bez których muzyk nie będzie mógł zostać jazzmanem. Zakres niniejszej pracy nie pozwala na szersze omówienie tego tematu. Pragnę tylko podkreślić, że gitara będąca instrumentem harmonicznym, ma tu bardzo szerokie możliwości. Myślę, że kolejnymi etapami zdobywania umiejętności w tym zakresie są: gra w swingowej sekcji rytmicznej, gra w zespole bez drugiego instrumentu harmonicznego i gra w trio oraz gra solo.


Zobacz też